O Firmie

Biuro Rachunkowo-Finansowe JAVAT Sp. z o. o. powstało w 2010 roku. Prowadzi obsługę Firm: mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek cywilnych i osób prawnych, Stowarzyszeń, Fundacji w pełnym zakresie.

Posiadamy certyfikaty do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministerstwo Finansów, certyfikat z zakresu ochrony danych osobowych i w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej do wysokości 15 000,- EURO.

Kadra posiada wysokie kwalifikacje zawodowe – certyfikat Audytora Finansów Publicznych, wiedzę i doświadczenie z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Podatków VAT, PIT, CIT oraz długoletni staż pracy w zakresie pełnej obsługi księgowej podmiotów gospodarczych, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi, rozliczania dotacji, możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych instytucji finansowych.

Obecnie obsługujemy 25 podmiotów, które prowadzą działalność na rynku usług budowlanych, doradczych, kosmetycznych, fitness, fotograficznych, rehabilitacyjnych, stomatologicznych, protetycznych, mechaniki pojazdowej, produkcji branży spożywczej, stowarzyszeń i fundacji.

Pracujemy na programach księgowych Comarch OPTIMA. Działamy na terenie Polski.